Tandblekning

Tandläkarna Andrén använder främst WHITE DENTAL BEAUTY hemmablekning med blekskenor. Man får ett snabbt och bra resultat av sin blekning; kanske inför ett bröllop, en stor fest eller en resa.

Frågor och svar om tandblekning

Vad är tandblekning?
Tandblekning innebär att en blekningsgel placeras på dina tänder. Blekningsgelen innehåller karbamidperoxid som bleker missfärgad emalj och dentin.

Varför blir tänder missfärgade?
Naturligt åldrande, kaffe, te, cola, rödvin och tobak gör tänder missfärgade. Antibiotika och fluor kan även orsaka missfärgningar under den tid då tänderna växer.

Är tandblekning farligt?
Omfattande forskning och kliniska studier visar att tandblekning under överinseende av tandvårdspersonal är säkert för tänder och tandkött. Idag finns det en gedigen mängd vetenskaplig information om professionell tandblekning. Därmed kan det också konstateras att behandlingen är både effektiv och säker. Socialstyrelsen skriver följande om tandblekning: För rätt patient, med korrekt diagnos, behandlingsplanering och teknik är blekning av missfärgade tänder den minst invasiva metoden för att uppnå förbättrad estetik. Behandlingen utgör idag ett väl dokumenterat alternativ till mer omfattande korrigerande terapi.

Finns det någon som inte kan bleka sina tänder?
Nästan alla som vill ha ett vitare och vackrare leende kan få just detta genom professionell tandblekning. Patientens tandhälsa skall vara så optimal som möjligt inför en behandling. För att kontrollera detta bör du konsultera utbildad tandvårdspersonal. De gör en professionell undersökning av dina tänder och kontrollerar vilka typer av missfärgningar som finns. De kontrollerar även om det finns isande tandhalsar, blottlagda rotytor, tandborstskador, tunn emalj, otäta fyllningar eller några hål i tänderna som kan medföra problem om de inte behandlas. Befintliga lagningar, fasader, kronor och broar påverkas inte signifikant av en tandblekning och kan efter önskemål göras om efter en blekning för att anpassas till den nya ljusare färgen. Tandblekning bör ej utföras i kombination med graviditet eller i samband med amning eftersom det finns begränsad erfarenhet.

Kan jag bleka trots lagningar, fasader, kronor eller broar?
Ja, en tandblekning ger ingen signifikant påverkan (varken positiv eller negativ) på vare sig lagningar, fasader, kronor eller broar. Befintliga lagningar, fasader, kronor och broar kan efter önskemål göras om efter en blekning för att anpassas till den nya ljusare färgen.

Finns det någon åldersgräns för tandblekning?
För att bleka tänderna måste du vara över 18 år och inte vara gravid eller amma, enligt Läkemedelsverkets regler.

Finns det några biverkningar?
En tandblekning kan hos vissa personer orsaka tillfällig känslighet i tänderna med ilningar och isningar som följd under och/eller efter behandlingen. Denna tillfälliga känslighet försvinner alltid inom 1-3 dagar. Tala med ditt tandvårdsteam om du vet att du har besvär med ilningar och/eller isningar. De kan hjälpa dig att behandla detta effektivt.

Hur länge varar resultatet?
Dina tänder kommer alltid att vara ljusare än de var innan behandlingen. Vill du behålla ett ”nyblekt” utseende kan du fräscha upp dina tänder genom att bleka dem igen efter ett par år genom en hemmablekning med Opalescence eller White Dental Beauty blekgel under 2-3 dagar.

Hur mycket ljusare blir mina tänder?
Exakt hur mycket vitare dina tänder blir beror bland annat på vilken färg de har från början. White Dental Beauty bleker i genomsnitt upp till 8 nyanser och så många som 13 skalors färgförändring har dokumenterats.

Hur fungerar tandblekning?
Tandläkaren/tandhygienisten gör en färgtagning av dina tänder för att få den färg som du har från början. Därefter tas avtryck på tänderna för framställning av blekskenor. Dessa är färdiga efter några dagar och du får med dig dem och blekgel hem med noggranna instruktioner. Efter behandlingen har tänderna blivit i genomsnitt 8 nyanser ljusare.

Källor: Unident AB, Leg. tandläkare Anna Andrén